Polityka prywatności

Polityka prywatności i przetwarzanie danych w serwisie http://ekobud-koziara.pl/

Przedsiębiorstwo Budowlane EKO-BUD Janusz Koziara, właściciel serwisu http://ekobud-koziara.pl/, w celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych stworzył niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§1

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane EKO-BUD Janusz Koziara z siedzibą ul. Narutowicza 3, 33-100 Tarnów, NIP: 873-202-55-93.

§2

  1. Państwa dane osobowe są pozyskiwane poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym informacje (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu). Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  2. Dane zapisane w formularzu są poufne i nie stanowią zbioru potencjalnych klientów. Ich udostępnienie może nastąpić jedynie: upoważnionym współpracownikom firmy, podmiotom, z którymi P.B. EKO-BUD Janusz Koziara ma podpisane umowy przetwarzania danych osobowych (kancelaria prawna, obsługa księgowo-kadrowa).
  3. W wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć konieczność udostępnienia Państwa danych osobowych organom publicznym, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami (np. prokuratura, sądy).
  4. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

 

§3

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych wynika z funkcji formularza, np. w celu dokonania wyceny zapytania lub kontaktu handlowego. Po zakończeniu procesu celu przesłania danych zostaną one bezpowrotnie usunięte, nie później niż w ciągu 3 lat od pozyskania danych osobowych.

§4

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę Serwisu (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

§5

Wpisując swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym, składają Państwo jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie, czego dowodem jest złożone oświadczenie o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przeze mnie dobrowolnie w formularzu kontaktowym przez Administratora danych osobowych tj. Przedsiębiorstwo Budowlane EKO-BUD Janusz Koziara, ul. Narutowicza 3, 33-100 Tarnów, NIP: 873-202-55-93, w celu przeprowadzenia procedury odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego  dostępnego na stronie internetowej http://ekobud-koziara.pl/ , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

§6

W czasie, kiedy przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych oraz cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§7

Administrator danych osobowych zastrzega, iż niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym zaleca się sprawdzanie aktualnej treści Polityki Prywatności.

 

 

 

Starter